مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره تلفنی رایگان


مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره تلفنی رایگان

مرکز مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز به دانشجویان، خانواده دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه های منطقه ۱۰ کشور به صورت تلفنی و رایگان مشاوره می دهد. 

متقاضیان می توانند بر اساس جدول زمان بندی با هماهنگی پذیرش مرکز مشاوره برای اخذ نوبت از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ الی ۱۳ با شماره تلفن های ۳۳۳۶۶۱۸۲-۰۶۱ تماس حاصل نمایند.